Đây là một review từ một khách hàng đã đi tour phượng hoàng cổ trấn trương gia giới của Tâm Đắc.

CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV VÀ DU LỊCH TÂM ĐẮC
Địa chỉ: 35 Đường 53, Phường Bình Thuận , Quận 7 , TP. HCM
Điện thoại: (028) 73 07 09 88
Tour Nội Địa: 0941 44 0101 | Tour Quốc Tế: 0913 15 0101
Email: info@dulichtamdac.com.vn
Website: – –

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>