Công Nghệ✅

Radio Đáp Lời Sông Núi 24-6-2019: Đảng Ăn Trên Đầu Trên Cổ Nhân DânNgười Dân Tự Quyết: Kêu Dân Đồng Cam Cộng Khổ – Đảng Ăn Trên Đầu Trên Cổ Nhân Dân

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply