Voi bị đánh bằng gậy sắt có đầu nhọn, che giấu bằng cách bọc tấm vải màu sắc sặc sỡ, và bị kiểm soát bởi sự sợ hãi của con vật trước người huấn luyện.

Những chương trình xiếc thú này không giáo dục tình yêu động vật, mà chỉ mang tới đau khổ, sợ hãi, bóc lột động vật.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>