Heo đực giống có vai trò quan trọng trong chăn nuôi heo, nó quyết định đến chất lượng nhiều thế hệ, số lượng và chất lượng đàn heo. Chính vì vậy, việc chọn lọc, chăm sóc và khai thác đực giống năng suất cao là công việc rất quan trọng. Quá trình chọn lọc gồm 5 giai đoạn chính: giai đoạn sơ sinh, chuyển đàn, kiểm tra năng suất, đánh giá di truyền và giai đoạn tập tinh. Chọn lọc chỉ tiêu về ngoại hình gồm: ngoại hình tổng thể, chân, móng, vú, mông, dịch hoàn, dương vật, thể tích, nồng độ và hoạt lực tinh dịch. Sử dụng phương pháp đánh giá di truyền BLUP để đánh giá di truyền để chọn các cá thể có giá trị giống cao nhất. Bên cạnh đó, quy trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chăm sóc nuôi dưỡng và khai thác tinh đực giống.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

One thought on “Quy trình chọn lọc, chăm sóc nuôi dưỡng và khai thác heo đực giống năng suất cao”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>