VTC14 | QUẢNG NAM: CHÍNH QUYỀN QUYẾT TÂM, KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP SẼ ĐƯỢC KIỂM SOÁT
Tình trạng khai thác và tập kết cát trái phép tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền địa phương không thể xử lý dứt điểm với lý do nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, quản lý hoạt động khai thác cát có khó khăn đến mức không thể giải quyết được? Bởi một địa phương khác của Quảng Nam là huyện Đại Lộc, từng là điểm nóng về khai thác – tập kết cát nhiều năm nhưng khi chính quyền và cả hệ thống chính trị quyết tâm làm, mọi thứ đều có thể giải quyết.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>