POWER POINT CĂN BẢN – Bài 3 – HƯỚNG DẪN KHAI THÁC DỮ LIỆU TRÊN INTERNET VÀO BÀI GIẢNG ĐƠN GIẢN NHẤT
Đây là Video thứ 3 trong chuỗi Video hướng dẫn sử dụng power point vào trong bài giảng của chúng ta. Mọi người nhớ nhấn Đăng ký kênh cũng như để lại ý kiến của mình phía dưới Video nhé

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>