Làm Đẹp✅

Phụ nữ cần gì?TS Lê Thẩm Dương trả lời trước 5000 khán giảTs Lê Thẩm Dương nói chuyện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chương trình do diễn giả Nguyễn Vĩnh Cường tổ chức. #lethamduong, #tien, #tinhduc.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://sebastienizambard.net/category/lam-dep/

Leave a Reply