One thought on “Phụ huynh “tố” cô giáo chọc “vùng kín” bé 7 tuổi, giáo viên phủ nhận”

  • Con cô giáo mất dạy, nó đổi giống rồi sao đó mà nó phá con người ta. Dcs đẻ ra một lũ ấu dâm, khốn nạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>