Clip này hỗ trợ A/C học viên lớp Photoshop – Kỹ thuật loại bỏ tạp màu trên tóc khi tách ghép ảnh.

A/C sẽ cần sử dụng các công sau để thực hành:
– Tạo vùng chọn bằng công cụ MAGIC WAND TOOL
– Tạo vùng chọn bằng lệnh COLOR RANGE
– Sử dụng chế độ hòa trộn màu BLENDING MODE/ MULTIPLY
– Sử dụng mặt nạ lớp – LAYER MASK trong Photoshop.

Link tải file thực hành:
————-
Xem danh sách phát Video hướng dẫn Photoshop tại link sau:

#QuangVinhDang, #Photoshopkythuattachghepanh, #kythuattachghepanh, #loaibotapmautrentoc

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>