Phỏng vấn Artifact sau khi LK hủy diệt HKA | Đem thuật ngữ rạp xiếc ra thế giới…

Phỏng vấn Artifact sau khi LK hủy diệt HKA | Đem thuật ngữ rạp xiếc ra thế giới…Phỏng vấn Artifact sau khi LK hủy diệt HKA | Đem thuật ngữ rạp xiếc ra thế giới…

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

5 thoughts on “Phỏng vấn Artifact sau khi LK hủy diệt HKA | Đem thuật ngữ rạp xiếc ra thế giới…”

  1. bà phỏng vấn bả cố tình đốc đốc để trà lời toxic xíu mà em nó ra nước ngoài hiền quá :)) chưa gáy gì được nhiều. Mong LK sẽ dc phỏng vấn nhiều để gáy cho khét

Leave a Comment