Thứ Sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019
Phó Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp | Alive World
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải chấm dứt ngay tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật trong đánh bắt hải sản.
#Alive_World

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>