Ông Võ Đại Tôn Diễn Đạt Tâm Tư Trong Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Lễ tưởng niệm đã được Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW – Úc tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt của cộng đồng vào lúc 11 giờ sáng ngày 03 tháng 11 năm 2019. Trung tâm sinh hoạt của cộng đồng thuộc vùng Bonnyrigg, ngoại ô Sydney.
Khánh Vân: Ghi hình.
Lưu Trữ:
.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>