Nonstop – EDM – Pắm Pắm Păm Pằm Tè Te Te Tè Té – DJ Ngọc Sáng Mix
Electronic Dance Music, Electro House Club, EDM 2017
Track list:
1 – Intro
2 – Tremor
3 – Ready for weekend
4 – i love it & bolless
5 – That drop
6 – Into the light
7 – Loco
8 – Sweet
9 – Club Mix
10 – When the funk
11 – We wana party
12 – GDFR
13 – BAD mashup
14 – Flashlight
15 – Coco
16 – The wave
17 – You known
18 – Weight of your love
19 – Waiting for you
20 – Atmosphere
21 – Evolve
Mọi người cho em hỏi , cái bài gì mà các anh chị DJ hay đánh trong sàn nhảy vũ trường mà em không biết tên , em chỉ nhớ đại loại là : Păm păm păm păm pằm , pắm pắm pắm pắm pắm , pằm pằm pằm , tén ten ten ten tèn tèn ten ten tèn tén . Hú lên 1 cái xong ting ting , xong nó tuy tu quan gô xong hát chào cờ phờ den tu phá y phờ den gâu gâu , 1 lúc xong hú hú lên lên lên xong sờ troong sờ soong gờ xong đến đoan lây đi en de lừ mừn , thu chu oăn âu xong nhạc lên phê lắm là bài gì ạ ???

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

16 thoughts on “Nonstop – EDM – Pắm Pắm Păm Pằm Tè Te Te Tè Té – DJ Ngọc Sáng Mix”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>