6 thoughts on “Nóng: Trung Quốc bất ngờ tấn công tại khu vực VN khai thác dầu khu vực bể Nam Côn Sơn”

  • Nguyệt Nguyễn Thị says:

    Trung Quốc nó tấn công vào bàn thờ nhà mà ha con chó tác giả Trung Quốc nó ỉa lên bàn thờ nhà mày phải không súc vật phản quốc xuyên tạc sản L

  • Đừng ai đăng ký kênh này, chuyên đưa tin giả lừa gạt nhân dân vn, tụi truyền thông này là kẻ thù của nhân dân Việt Nam- Đến khi TQ đánh chiếm vn thật, thì kênh này không nói….

  • Tin láo, câu line, câu view, bọn truyền thông này đưa tin giả lẫn lộn tin thật – đồ khốn nạn, tụi này là tội đồ của nhân dân Việt Nam.

  • Nghiêm Nguyễn Huy says:

    Ko danh ko dc VN chiu dung qua nhieu con giun xeo lam no cung quan sao BCT va cac tuong VN hen va nhat qua hay de TQ vao bat bo me ca Vk con cac ong dem di TQ de giet thi cac ong tinh sao hay quy goi van xin bon TQ ha BCT va cac tuong linh VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>