NHỮNG ỨNG DỤNG GIANG THÍCH NHẤT

NHỮNG ỨNG DỤNG GIANG THÍCH NHẤTDanh sách app đây các bạn nhé:
SLEEP CYCLE
EVERNOTE
WUNDERLIST
HABITS/7 WEEKS/ TODOIST/ HABITICA
POCKET
CLOCKWORK TOMATO/ FOREST
HEADSPACE/CALM

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

Leave a Comment