3 thoughts on “Những tính năng Cực HAY và HỮU ÍCH trên Samsung Galaxy A10s!!!”

  • clip rất hữu ích với những người chưa dùng android bao giờ như mình. Nhưng mấy tính năng này có mấy cái mà một đứa chuyên chỉ dùng iphone như mình cũng k biết là iphone có các tính năng tương tự không? Nếu có, bạn có thể hướng dẫn cho đt iphone với. thanks bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>