Du Lịch✅

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt | VTC14VTC14 |Nhiều tháng qua, hạn hán kéo dài, thủy điện chặn dòng khiến lượng nước xả về hạ du không đủ đẩy mặn ở sông Cầu Đỏ dẫn tới tình trạng…

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

Leave a Reply