Nhỏ mà có võ, Câu toàn cá khủng và cuối video cười té ghế | Giant fishing| Bông lúa Miền Tây
Hôm nay trở lại cái ao chút xíu, mà toàn cá khủng, câu cá với Bé Thao. Câu cá bằng mồi dế dính cá phát mê. Đúng là thằng nhỏ có võ. Cuối video cười té ghế
#bongluamientay #blmt

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

3 thoughts on “Nhỏ mà có võ, Câu toàn cá khủng và cuối video cười té ghế | Giant fishing| Bông lúa Miền Tây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>