30 thoughts on “Nhạc phim Ashoka Đại Đế Vietsub”

 • Lúc phim còn chiếu trên truyền hình , tui coi mà tui ngủ mơ thấy Ashoka luôn á , giờ nghe lại nhớ chịu hong nổi

 • 2019 ai còn nghe
  Mà có ai bt film chiếu ở kênh nào trên youtube ko ạ
  Chỉ vs e tìm mãi mà ko thấy
  Định tìm lại ai bt chỗ nào chỉ e vs
  Thank you 😘😘❤️❤️

 • Nhạc Phim Ấn Độ Official says:

  Mún làm ashoka fan nhưng không làm nhạc được lúc đó mới lớp 6 giờ lớn làm được gồi 🙂

 • Ðức Vua Asoka hỏi Ðại Ðức Moggaliputtatissatthera:

  – Kính bạch Ngài Ðại Ðức, con đã làm đại bố thí bốn thứ vật dụng lớn lao như thế này, vậy, con có phải là “Thân quyến kế thừa của Phật giáo” hay không?

  Ngài Ðại Ðức Moggaliputtatissatthera quán xét về ba-la-mật của thái tử Mahinda và Công chúa Saṃghamittā con của Ðức Vua như thế nào. Ngài biết rõ Thái tử và Công chúa xuất gia sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ giúp cho Phật giáo phát triển tốt đẹp sau này. Cho nên Ngài đáp rằng:

  – Thưa Ðại vương, người trở thành thân quyến kế thừa Phật giáo không phải do nhân đại bố thí. Dầu người đại thí chủ bố thí bốn thứ vật dụng nhiều đến bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ gọi là: paccaya- dāyaka: đại thí chủ bố thí 4 thứ vật dụng, hoặc gọi là: upaṭṭhāka: người hộ độ mà thôi…

  Thưa Ðại vương, sự thật, người nào dầu bố thí bốn thứ vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng chất chồng từ mặt đất cao đến cõi trời, người ấy không thể gọi là thân quyến kế thừa của Phật giáo. Thưa đại vương, những người nào dầu nghèo hay giàu, nhưng cho phép con của mình xuất gia trở thành Tỳ khưu trong Phật giáo, chính những người cha mẹ ấy được gọi là thân quyến kế thừa của Phật giáo.

  Lắng nghe lời dạy của Ngài Ðại Ðức Moggali- puttatissatthera như vậy, nên Đức vua Asoka cống hiến vị hoàng thái tử Mahinda yêu quý nhất, cho phép xuất gia trở thành Tỳ khưu, thay vì truyền ngôi báu, và Công chúa Sanghamitta xuất gia trở thành Tỳ khưu ni trong Phật giáo.

  Ðức vua Asoka không chỉ là một đại thí chủ chưa từng có từ trước cho đến nay, mà còn là một thân quyến kế thừa của Phật giáo, bởi vì Ðức vua đã cống hiến, cho phép 2 người con xuất gia trong Phật giáo, Người có công đức lớn gởi các phái đoàn Ðại Ðức Tăng sang truyền bá Phật giáo ở đảo quốc Srilankā và vùng Suvaṇṇabhūmi gồm các nước Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

  Trích: Tìm hiểu PHƯỚC BỐ THÍ (Trang 106 – 108) (Tỳ Khưu Hộ Pháp)

 • Thật phước thay Bậc Minh Vương
  Ngài từ dòng dõi Sát Đế Lợi
  Bậc Đại Đế uy dũng minh quân
  Với tâm yêu dân mến Pháp
  Bậc Hoằng Pháp chân chính
  Bậc lưu truyền chánh pháp
  Đứa con của Buddha
  Người xiểm dương giáo Pháp
  Người hộ trì chúng Tỳ Khưu
  Người xây dựng Xá Lợi Phật
  Người chủ trì kết tập tạng kinh.
  Từ vua Ba Tư Nặc
  Đến kiếp Ashoka đại đế
  Sau khi hạnh viên mãn
  Viên tròn Balamat vô thượng
  Vị lai thành Phật quả.

 • Nhac hay nghe ên tai🦄🦄🦄🦄🥳🥳🥳🥳🥳🥳😁😁😁😁🤩🤩🤩😘😘😘😘😘😘😘😘🤗🤗😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🤗😛😛😛😛❤🤤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>