2 thoughts on “Nhà máy nước Sông Đà điêu đứng vì bị dân Hà Nội kiện”

  • 10m3 dầu thải nhiễm độc nguồn nước thế trại chăn nuôi LỢN hàng ngàn con phía trên đầu nguồn thì không thấy động tĩnh gì là sao vậy ????

  • Phượng Hồng TVP says:

    Nước bị nhiễm dầu thô khó sử dụng lắm bạn ơi, cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin nầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>