4 thoughts on “Nhà báo dantri.com.vn xin lỗi cộng đồng mạng và anh Khoa pug”

  • Kiếm tiền nuôi gia đình chả ai nói gì, đừng thấy cái gì cũng viết bậy bạ rồi lại nói là vì chén cơm. Chén cơm kiểu đó mà cũng nuốt trôi thì chỉ có thể là kiểu nhà báo tồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>