5 thoughts on “nguyên nhân chính gây rụng tóc hói đầu.”

 • Văn Noãn Cà Mau says:

  phản hồi rất tích cực của bạn phương xa sau 2 tháng theo liệu trình
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1476324439181926&set=pcb.1476325272515176&type=3&theater

 • Văn Noãn Cà Mau says:

  phản hồi rất tích cực sau 12 tuần điều trị.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379924628821908&set=a.164662517014798&type=3&theater

 • Văn Noãn Cà Mau says:

  phàn hổi tích cực của chú 76 tuổi.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392503124230725&set=a.164662517014798&type=3&theater

 • Văn Noãn Cà Mau says:

  phản hồi rất tích cực của a bạn đồng nghiệp sau 10 tuần điều trị
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1414101262070911&set=a.164662517014798&type=3&theater

 • Văn Noãn Cà Mau says:

  phản hồi tích cực.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1468271633320540&set=a.164662517014798&type=3&theater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>