VTC1 | Google đã chính thức công bố “Danh sách tìm kiếm nổi bật Việt Nam 2019 cùng 8 hạng mục tìm kiếm tiêu biểu khác nhau của năm 2019 trên Google tìm kiếm.

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: link danh muc

7 thoughts on “Người Việt tìm từ khóa nào nhiều nhất trên Google năm 2019?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>