❖Người Có Võ Công Mạnh Hơn Cả Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đồng Tử Công Là Ai? | TOP PHIM HAY – Trích Đoạn Bộ Phim Hay HIỆP CỐT ĐƠN TÂM
❖Diễn viên : Trần Long, Tiêu Tường, Chung Hán Lương, Hà Mĩ Điền
❖Nội dung: Bối cảnh câu chuyện thuộc cuối thời Càn Long, trên giang hồ diễn ra cuộc tranh đấu giữa hai thế lực chính và tà. Phe chính gồm những người hiệp nghĩa chống lại triều đình mà người đại diện là Kim Trục Lưu, con trai của Kim Thế Di, Sử Hồng Anh, Lệ Nam Tinh (cháu của Lệ Thắng Nam). Phe tà là những kẻ đi theo triều đình, đánh phá các lực lượng phản Thanh như Sử Bạch Đô, Soái Mạnh Hùng. Câu chuyện kết thúc khi những kẻ đại diện cho tà phái đền tội.
#HIỆPCỐTĐƠNTÂM #TopPhim #TopPhimHay

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

16 thoughts on “Người Có Võ Công Mạnh Hơn Cả Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đồng Tử Công Là Ai?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>