Sức Khỏe✅

(Ngô Bảo Châu) giáo sư, tiến sĩ mà xúc phạm Bác Hồ cũng chỉ là thằng khốn nạn

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply