Du Lịch✅

NGHI THỨC THÁNH HÓA NHÀ NGHỈ DƯỠNG LINH MỤC GIÁO PHẬN DALAT.Nghi thức thánh hóa Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận mới nâng cấp được Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, chủ sự.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

Leave a Reply