Công an đã tìm thấy 1 thi thể dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và xác định, đây là nghi can sát hại nữ sinh trong phòng trọ ở Sài Gòn.
Tin Tức Cập Nhật Trong Ngày 09/07/2019
#ÝLan
👉 FB: //www.facebook.com/nguyentylan
👉 Instar: //www.instagram.com/hammy_ylan/?fbclid=IwAR33H_0A7DVGsnelITePkkw8XtFpx9ao2Fqad-ird6Hi70s3OKWkvBR_woY
👉Mail: mc.ylan75@gmail.com

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sebastienizambard.net/category/bat-dong-san/

One thought on “Nghi Can Sát Hại Nữ Sinh Trong Phòng Trọ Đã Tự Vẫn – Tin Tức Mới Nhất”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>