Mùa này nước cạn cá gom vũng bắt đã tay| fishing | Bông lúa Miền Tây
mùa này miền tây nước cạn nên các mương vườn cũng cạn. Thấy vậy anh em rủ nhau đi tát mương bắt cá. Quả thật kết quả thật bất ngờ cá lóc, cá rô nhiều quá
#bongluamientay #blmt

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

12 thoughts on “Mùa này nước cạn cá gom vũng bắt đã tay| fishing | Bông lúa Miền Tây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>