5 thoughts on “Mr .ĐÀM VĂN VÕ .SÁNG TÁC .xin gửi người thân.”

  • MR .ĐÀM VĂN VÕ .SÁNG TÁC .BÀI HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ THÂN YÊU..VÀ BÀI HẢI PHÒNG NỐI PHỐ ..LÀ ĐỂ TÔN VINH .VĂN HÓA TRUNG .VĂN HÓA XÃ HỘI .tác giả Gửi giao .ban văn hóa xã hội .quản lý và sử dụng .biên tổng phổ .dùng cho .chung.xin mọi người sử dụng vui vẻ .

  • Bài .hải phòng thành phố thân yêu . Mr.đàm văn võ sáng tác mới .thể hiện trực tiếp trên sân tiệc cưới .làm đề mô .các anh chị em nghệ sĩ .nhạc sĩ . Người yêu thích.sử dụng tác phẩm . dàn dựng.biên đạo theo chương trình xẽ hay hơn .và sáng lét hơn .xin cám ơn .

  • Bài .thành phố hải phòng thân yêu .mr đàm văn võ .st mới .xin chia xẻ mọi người cùng nge vui vẻ..cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>