Biểu diễn: Võ Đình Đạt, CLB. xã Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Tác giả: Phan Thế Phiệt.

Lời trong video đang được cập nhật…

**************************************************
Tạ Nho Sỹ Media

Youtube:
Facebook:
Twitter:
Pinterest:
Website:
***************************************************

#DânCaNghệTĩnh
#DânCaXứNghệ
#DânCa

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>