☀ Máy khai thác gỗ; bóc vỏ keo; đầu cắt gỗ.

☀ Máy Phố Hiến cung cấp các giải pháp máy móc cho nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn. Chúng tôi là nhà nhập khẩu toàn cầu và luôn cố gắng để am hiểu các vấn đề địa phương. Chúng tôi có sự đầu tư lớn vào cán bộ kỹ thuật và trang thiết bị công nghệ để bảo hành bảo trì cho khách hàng.

☀ Hotline: 091 300 55 60
☀ Website:
☀ Facebook:
☀ Youtube:

#Máyphốhiến
#máythuhoạchrừng
#máykhaithácgỗ
#máycắtgỗ
#đầucắtgỗ
#đầubócvỏkeo
#máybócvỏkeo

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>