Công Nghệ✅

Máy cnc đa năng chuyên về ngành gỗ chạy chính sát 100%Có thể vừa phây vừa khoan và vừa chạy ngàm và nhiều tính năng khác nữa. độ chính sát rất cao chuyên dành để sản xuất trong ngành gỗ

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply