10 thoughts on “LTLTX – Đáng Buồn! Thờ Satan ở Mỹ trở thành tôn giáo hợp pháp”

 • Sawada Takeshi says:

  Nam mô a di đà phật🙏
  Amen 🙏
  Xin chúa và phật hãy ban ánh sáng cho mấy người điên khùng này 👼🌞💡🕯

 • Phát Nguyễn says:

  KH-Giăng
  "Quân bị nguyền rủa kia! hãy đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời,nơi dành cho tên Ác Quỷ và sứ thần của nó"
  "Ngày sau hết,Con thú và những ai nhận dấu của con thú trên trán,hoặc trên tay!
  Sẽ phải uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời"

 • Tien zinly Nguyen flow for me says:

  Ma quy da xâm nhâp va tà ciaos ca thâm chi xâm nhap đao chúa đêz ho di sai kinh thánh ..đièu nay kinh thánh có chêp về âm muu của sa tang ..mong chúa cuu rổi

 • Đừng lo lắng, các con có biệt truyện ngụ ngôn : Lúa mì và cỏ lùng. "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?". Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!". Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?". Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi".

 • Yeej Thaaj Lauj says:

  Một đất nước những vị lãnh đạo biết và tin Chúa sao lại công nhận giáo phái thờ satan tại sao tại sao lại như thế

 • Quốc Anh Nguyễn says:

  Lạy chúa họ sẽ phải nhốt ở địa ngục,và họ không biết những gì họ đang làm xin chúa tha tội cho họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>