2 thoughts on “Liệt 7 Ngoại Biên, Do ZoNa Thần Kinh, Ngoài Châm Cứu Ra Không Có Phương Pháp Nào Có Thể Phục Hồi”

  • Thơi Đặng Bá says:

    E chào bác sĩ. E bị té xe và bị dây thần kinh số 7. Và e đã đi châm cứu đc 3 ngày r mà vẫn k thấy thah đổi. V e cho e hỏi bác sĩ là châm cứu bao lâu thì có kết quả v ạ. Cảm ơn bác sĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>