Liên Hoan Xiếc Thế Giới Hạ Long 2019 – “Tinh hoa hội tụ” Những nét đẹp khắp các Châu Lục
trên thế giới quy tụ về Hạ Long nơi được xếp hạng 1 trong 7 kỳ quan thế giới. Đóng góp nghệ
thuật biểu diễn các tiết mục đặc sắc nhất từ khắp các nước trên thế giới của hơn 100 nghệ sĩ tham
dự. Sử dụng những chất liệu nghệ thuật trình diễn những tiết mục đặc sắc cùng chung chủ đề.
Câu chuyện phát triển xúc tiến “CHƯƠNG MỚI CHO MỘT KỲ QUAN

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>