Liên Hoan Xiếc Thế Giới Hạ Long 2019 – “Tinh hoa hội tụ” những nét đẹp khắp các Châu Lục trên thế giới quy tụ về Hạ Long – nơi được xếp hạng 1 trong 7 kỳ quan thế giới. Liên Hoan lần này sẽ đóng góp các tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhất từ khắp các nước trên Thế Giới của hơn 100 nghệ sĩ tham dự. Liên Hoan Xiếc Thế Giới Hạ Long này có rất nhiều các hoạt động đặc sắc và các màn biểu diễn nghệ thuật nhằm phát triển câu chuyện xúc tiến “CHƯƠNG MỚI CHO MỘT KỲ QUAN”.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>