Từ kế hoạch hay làm bằng Excel bây giờ đưa lên công nghệ myxteam triển khai cho nhân sự và giám sát mọi lúc mọi nơi .
Bước 1: Tạo kế hoạch đặt tên kế hoạch
Bước 2: Mời thành viên vào tham gia cùng thực hiện công việc kế hoạch.
Bước 3: Tương tác, giám sát tiến độ công việc.
wwww.myxteam.com

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>