12 thoughts on “Làm chỉ nổi cữa gỗ bằng máy cầm tay.”

  1. Hôm nào bác làm chỉ nổi kiểu omega trên cửa phòng ngủ….mình mới làm mộc chưa đánh được mẫu chỉ đó

Leave a Comment