Làm cách này bắt trên 200kg cá đối và cá chẽm trong buổi sáng.

Làm cách này bắt trên 200kg cá đối và cá chẽm trong buổi sáng.PhuongHD le mến chào tất cả các bạn!
Hôm nay cùng mấy anh em bắt cá ở vuông nha, cá rất nhiều bắt hết để chuẩn bị cho vụ nuôi tôm nha các bạn.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

10 thoughts on “Làm cách này bắt trên 200kg cá đối và cá chẽm trong buổi sáng.”

Leave a Comment