5 thoughts on “Khử mùi hôi quần áo – Mẹo vặt – Trung Nguyễn”

  • Không hôi nách, không có mùi cơ thể mà quần áo giặc luôn có mùi hôi kiểu như hôi nước z á. Để nước xã vô vẫn không hết giặc Đi giặc lại 2 lần cũng z. Ngta không Pt tưởng đâu mình ở dơ lắm quần áo không giặt. Buôn

  • Trung Nguyễn says:

    Cách khử mùi quần áo này đặt biệt hay với các bạn hay ra nhiều mồ hôi. Các bạn làm việc tay chân. Mình tự nghiên cứu thấy rất hiệu quả, các bạn sử lý xong mặt mồ hôi ra cở nào cũng không hôi nhé. Sau 1 thời gian 5 hay 6 tháng bị hôi lại thì mình sử lý tiếp nhé. Một lưu ý nữa là: Áo gần giống màu nhau thì sử lý chung với nhau nhé. nhiều khi áo dởm ra màu đè lên các áo khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>