Dân mua đất khu dự án bị đình chỉ thi công mới vở lẻ ra là: Đất chưa đóng tiền chuyển mục đích sử dụng mà đã được duyệt QH TL1/500; Chủ dự án bị nghi ngờ rằng đất đã bán cho dân đồng thời bán tiếp cho ngân hàng; Thanh tra XD đình chỉ thi công 8 căn hộ đang xây theo QH TL 1/500 đã có giấy phép XD chung, với lý do là “không có giấy phép xây dựng”. Dân đang có đất, có nhà hay đang xây nhà đều khổ chung do “loạn”…

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sebastienizambard.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>