2 thoughts on “Khởi tố 2 hiệu phó trường Đại học Đông Đô”

  • Thanh Trương says:

    Ngành giáo dục từ khi bùi hiện nó lm cộng động mạng điên đảo… Dạo này thấy bên giáo dục toàn là thầy cô phạm pháp ko à… Ko bít còn bao nhiêu vụ nửa đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>