CHUYÊN TRỊ : VÔ SINH NAM NỮ, LIỆT SAU TAI BIẾN, TRĨ NỘI, TRĨ NGOẠI, SỎI THẬN, THOÁI HÓA, GAI ĐÔI CỘT SỐNG, VIÊM GAN B, MỘNG TINH, RI TINH, VIÊM ĐA KHỚP, RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH, NẤM TỔ ĐỈA, Á SỪNG, TIM MẠCH, PHỤ NỮ RONG KINH, BẾ KINH, KHÍ HƯ BẠCH ĐỚI.v.v.v… ĐÃ KHỎI VỚI CÁC BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG ĐƯỢC NHÀ THUỐC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN HƯNG THỊNH LƯU TRUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>