One thought on “Khám Phá Khu Du Lịch Suối Tiên Tap 1”

  • – Thời lượng quay phải kéo dài thêm khoảng 24 -30 phút.
    – Khi quay tới đâu thì phải dẫn diễn giải tới đó luôn thì người xem sẽ thu hút vào video của mình nhiều hơn.
    – Ý kiến nhỏ mong bạn đừng buồn nhe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>