Chuyển khám phá Hồ Thác Bà – Yên Bái của Mon và Bố Hải cùng các anh chị học viên Khoá TK Vest K1 Học viện thời trang IDM PARIS. Chuyến du lịch này có nhiều hoạt động thú vị: Đi thuyền, Tìm kiếm đảo, Nướng thịt, Cắm trại, Thăm nhà máy thuỷ điện Thác Bà.
Video này được thực hiện bởi NTK Vũ Trần Đức Hải
FB:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>