Khai thác và phát triển tài nguyên giáo dục mở tại Đại học RMIT Việt Nam

Khai thác và phát triển tài nguyên giáo dục mở tại Đại học RMIT Việt NamBài tham luận của anh Đỗ Văn Châu, Thư viện RMIT Việt Nam, tai phiên họp toàn thể Hội thảo “Xây dựng và Khai thác Tài nguyên Giáo dục mở” được tổ chức tại Trường Đại Học Thăng Long ngày 04 tháng 10/2019.

Các bài trình chiếu và kỷ yếu hội thảo có thể tải qua link

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Comment