Bài tham luận của anh Đỗ Văn Châu, Thư viện RMIT Việt Nam, tai phiên họp toàn thể Hội thảo “Xây dựng và Khai thác Tài nguyên Giáo dục mở” được tổ chức tại Trường Đại Học Thăng Long ngày 04 tháng 10/2019.

Các bài trình chiếu và kỷ yếu hội thảo có thể tải qua link

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>