Khai thác khách hàng là điều vô cùng quan trọng để tối đa hiệu quả kinh doanh.
Vậy, khai thác khách hàng như thế nào? Tiến sĩ Tô Nhật sẽ hướng dẫn các bạn trong video này.
——————————
Doanh nhân – Tiến sĩ TÔ NHẬT
Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO
Fanpage:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>