Video ghi lại toàn bộ quá trình khóa huấn luyện 3 ngày 2 đêm tại khu du lịch Hồ Mây Vũng Tàu, khóa huấn luyện giúp những học viên tham gia trở nên mạnh mẽ hơn, khai thác được khả năng tiềm ẩn từ bấy lâu nay trong chính cơ thể của họ giúp họ trở thành người thành công trong xã hội. Cảm ơn những người thầy đã tổ chức cho tất cả chúng em khóa huấn luyện tuyệt vời!

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>