Khai thác keo tràm: Cắt keo tràm vành đài để cây con phát triển tốt hơn
#HồKhánhVK #Keotràm #Khaitháckeotràm
Phát triển rừng trồng thật sự đã tạo ra sức sống mới cho nhiều vùng đất trống, đồi núi trọc, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt đã cải thiện một bước đáng kể về môi trường sinh thái và tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Trị.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

34 thoughts on “Khai thác keo tràm: Cắt keo tràm vành đài để cây con phát triển tốt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>